Arbeidsgivernes oppfølging av sykemeldte kontrolleres

NAV Østfold har fra i høst skjerpet inn kontrollen av om arbeidsgiverne oppfyller sin plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som er langtidssykemeldte.

Både arbeidsmiljøloven (§4-6) og folketrygdloven (§8-4) bestemmer at en arbeidstaker som har arbeidsevnene sin nedsatt på grunn av sykdom eller ulykke, skal få tilrettelagt arbeid slik at han eller hun kan være i helt eller delvis arbeid så langt det er mulig. Slik aktivitet skal settes i gang så raskt som mulig, og senest innen åtte uker ut i sykemeldingsperioden. Imidlertid har det vist seg at i praksis er noen arbeidsgivere slappe med å følge opp det å tilrettelegge for arbeidstakere med nedsatt arbeidskapasitet – og nav har heller ikke vært flinke til å kontrollere om arbeidsgivere har fulgt opp sine sykemeldte arbeidstakere.

Den kontrollen er altså i ferd med å bli gjennomført nå. Nav Østfold går gjennom samtlige sykemeldinger for arbeidstakere som har vært sykemeldt i åtte uker eller mer. Enten skal den sykemeldte være delvis sykemeldt og i noen form for aktivitet på arbeidsplassen, eller så må det dokumenters fra den sykemeldtes lege at det ikke er mulig å være noe annet enn 100 % sykemeldt uansett tilrettelegging.

Dersom det viser seg at tilrettelegging ikke har funnet sted der det er mulig, kan nav la være å refundere sykepenger til arbeidsgiver. Så pass på dine sykemeldte arbeidstakere! Og er du sykemeldt så meld deg til tjeneste for arbeidsgiver med den arbeidskapasiteten du eventuelt måtte ha, og krev tilrettelegging av arbeidet.

Dialogen vant!

Fru Justisia – din advokathjelp gratulerer Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia med fredsprisen, og den norske nobelkomiteen med et godt valg. Det var ikke bare denne kvartetten som fikk en anerkjennelse, men med tildelingen ligger det også en anerkjennelse av selve Dialogen.

Som kjent sørget den tunisiske kvartetten for at demokratiet ble beholdt, voldelige opprør avverget og en ny grunnlov vedtatt i Tunisia i en situasjonen der den fredelige sjasmin-revolusjon i 2011 som opponerte mot landets autoritære styre var i ferd med å bli overtatt av opprør, væpnet konflikt og kaos. Mange politikere hadde kapitulert, men fire sentrale organisasjoner som gikk sammen og sørget for DIALOG, klarte å dra i havn en løsning ingen så på som optimal i utgangspunktet, men gevinsten ved å unngå fortsatt konflikt var større enn alt annet.

Fru Justisia – din advokathjelp mener det er mye å lære av denne historien. Uansett hvor fastlåst en konflikt synes å være, er det utrolig hva som likevel kan dras i havn av løsninger med en god dialog. Ofte ser vi i hverdagslivet at gevinsten ved å la være å fortsette en konflikt, er så stor at det er verdt å akseptere en løsning selv om den ikke ble helt som ønsket i utgangspunktet.

Særlig i saker mellom parter eller familiemedlemmer som i framtiden skal fortsette å forholde seg til hverandre, legger Fru Justisia – din advokathjelp ned arbeid i å forsøke å tilrettelegge for en dialog framfor ensidig å fremme krav. Det kan vise seg at motparten hadde en egentlig interesse for noe annet enn hva som er viktig for deg. En god dialog kan også rydde misforståelser av veien.

Fru Justisia – din advokathjelp holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.