Gratulerer til vår nye Høyesterettsjustitiarius!

Fru Justisia – din advokathjelp sender sine hjertelige gratulasjoner til vår ny-utnevnte Høyesterettsjustitiarius. Toril Marie Øie har vært dommer i Høyesterett siden 2004, så hun forstår hva som venter. Vi kjenner Øie som en særdeles skarp og klartenkt jurist, med en god fingerspissfølelse og et åpent sinn. Vi gleder oss til å se hvordan hun håndterer arbeidet med å drive rettsutvikling i spennet mellom lovgivers ord, menneskerettigheter og den virkelige verdens mange utfordringer.

Fru Justisia – din advokathjelp hyller også at Høyesterett med dette i en alder av 201 år endelig får en kvinnelig leder. Nå er det kvinner i to av landets fire fremste stillinger (kongen, stortingspresidenten, statsministeren og Høyesterettsjustitiarius).

Samboeravtale? Ja, takk!

Mange samboere opplever det som ubehagelig å opprette en avtale som regulerer hva som skal skje ved dødsfall eller et eventuelt brudd. Fru Justisia – din advokathjelp ser imidlertid at det er mye mer ubehagelig å stå midt i en livskrise uten å ha rettigheter til verken bolig eller andre store verdier.

Samboere mangler de aller fleste av de rettigheter lovverket gir ektefeller. I samboerforhold er det alminnelige formuerettslige forhold som gjelder, slik at hver samboer eier sitt uansett hvor lenge de har bodd sammen. I verste tilfelle kan du risikere å tape store verdier ved et samlivsbrudd fordi du mangler samboeravtale og kanskje ikke er medeier i boligen.

Det er en rekke elementer dere må ta hensyn til når dere setter opp en samboeravtale; økonomiske rettigheter og forpliktelser, hvem eier hva og har hvilken gjeld, hvordan de løpende utgiftene skal fordeles under samlivet og mulig testament for å tilgodese hverandre eller barn. Det er derfor lurt å kontakte en advokat for å få belyst alle problemstillinger som kan være aktuelle å ta inn i avtalen.

Fru Justisia – din advokathjelp bistår gjerne med å opprette samboeravtale og testament slik at fremtidige konflikter unngås. Dersom konflikten allerede har oppstått, har vi god erfaring med bistand i forbindelse med økonomiske oppgjør etter endt samboerskap. Vi holder til på Grålum Gård i Sarpsborg, sentralt plassert midt i Østfold rett ved E6.