Frykt ikke frikortgrensen!

Fra og med det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger. Frikortgrensen er nå på kr. 50.000,-, hvilket innebærer at du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Hvis du tjener over frikortgrensen, skal du betale skatt av pengene du har tjent. Det beløpet du eventuelt allerede har tjent uten å trekke skatt i, tas da med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke vil den totale skatten bli den samme om du går over frikortgrensen.

Det mange imidlertid ikke tenker på er at du faktisk kan tjene ganske mye mer enn frikortgrensen før du betaler noe særlig skatt. Dette fordi minstefradraget i lønn og personfradraget er relativt høyt.

Minstefradraget er et standardfradrag som automatisk trekkes fra lønn, pensjon og liknende inntekt. I dag er minstefradraget på 43 prosent av lønnsinntekten, men maksimalt kr. 89.050,- for inntektsåret 2015 (kr. 91 450,- for inntektsåret 2016). Du har uansett krav på minst kr. 31.800,- i minstefradrag. Under kr. 31.800,- er minstefradraget lik lønnen din. Minstefradraget finner du under post 3.2.1 i selvangivelsen, og dette er et ferdigutfylt beløp basert på din oppgitte inntekt.

Personfradraget er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt. For inntektsåret 2015 er personfradraget på kr. 50.400,- (kr. 51.750 for inntektsåret 2016). Personfradraget legges inn av skattemyndighetene ved beregning av skatten og er derfor ikke en egen post i selvangivelsen.

Har du inntekt over frikortgrensen, beregnes trygdeavgift. Trygdeavgiften beregnes med en sats på 8,2 prosent av lønnsinntekten. Dersom man er yngre enn 17 år, beregnes trygdeavgiften med en sats på 5,1 prosent. Avgiften utgjør imidlertid aldri mer enn 25 prosent av den delen av personinntekten/grunnlaget som overstiger 49.650,- kroner, hvilket er den nedre grense i personinntekten/grunnlaget for å beregne trygdeavgift.

Et eksempel: Du jobber ved siden av skolen og i sommerferien. I fjor tjente du kr. 75.400,-. I selvangivelsen vil du da få et minstefradrag på kr. 31.800,-. I tillegg har du et personfradrag på kr. 50.400,-. I lys av at minstefradraget og personfradraget er høyere enn inntekten, skal du ikke betale 27 prosent inntektsskatt. Du må imidlertid betale trygdeavgift på 8,2 prosent av hele inntekten, hvilket blir totalt kr. 6.183,-.

Dersom du i stedet hadde tjent kr. 60.000,- det året ville i tillegg begrensningsregelen i trygdeavgiften slått inn. I utgangspunktet ville trygdeavgiften vært kr. 4920,- (8,2 prosent av 60.000). Men i lys av at trygdeavgiften aldri skal utgjøre mer enn 25 prosent av personinntekt som overstiger kr. 49.650,-, vil du med en inntekt på kr. 60.000 ikke måtte betale mer enn kr. 2.587,- i trygdeavgift (60.000 – 49.650 x 25 prosent = 2.587).

Du kan med dette trygt tjene en del mer enn frikortgrensen uten at du må være redd for å betale mye skatter og avgifter. Om du har muligheten er det derfor bare til å bruke sommeren til å tjene litt ekstra. Husk for øvrig at du har alle arbeidstakerrettigheter også som sommervikar.

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp AS ønsker deg med dette lykke til med sommerjobben og god ferie!