Ut å tenne bål!

Nå er det lov å fyre opp bål i naturen på sommerstid.

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å fyre opp bål i eller i nærheten av skog eller utmark, men fra i år er det likevel lov dersom «det åpenbart ikke kan medføre brann».

Fru Justisia har sett at vi er mange som iblant har brutt forbudet mot å fyre opp ild i nærheten av skog eller utmark. Familien er ute på tur, marka er søkkvåt etter lang tids nedbør, eller kanskje snøen fortsatt ligger, svartkjelen er i sekken og pølsene må varmes. Da er det fristende å tenne opp et lite bål under forsvarlig overvåking og grundig slukking før vi forlater stedet. Og med en endring i forskrift om brannforebygging er det nå lov å gjøre det. Les hele forskriften her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710/KAPITTEL_1#§3

Lokalt kan kommunen bestemme fullstendig bålforbud dersom forholdene krever det. Og uansett er det aldri lov å gjøre noe som kan medføre brann. Vi må derfor absolutt bruke hodet og godt skjønn.

Fru Justisia – din advokathjelp ønsker god tur og god båling!