Advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral

Fru Justisia – din advokathjelp starter opp advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral på Tomter hver første tirsdag i måneden. Her møter du advokatene Ane Sofie Tømmerås og Inga Karoline Bjerke til 30 minutter gratis konsultasjon. Her gjelder ingen kommune- eller fylkesgrenser, alle er velkomne til å ta kontakt!

Time bestilles direkte ved Hobøl Frivilligsentral på telefon 908 85 013 eller epost post@hobol.frivilligsentral.no.

Disclaimer: Eksisterende klienter ved Fru Justisia – din advokathjelp med aktive saker bes avtale møter direkte med sin advokat ved vårt hovedkontor i Grålum eller avdelingskontor i Hobøl. Alt arbeid som blir avtalt ved advokatvakten utføres etter alminnelige priser og vilkår ved Fru Justisia – din advokathjelp. Timepriser og regler for fritt rettsråd formidles under konsultasjon dersom vi påtar oss oppdrag.