Arv etter samboer

Samboere defineres i arveloven som at ‘to personer over 18 år, som korkje er gift, registrert partner eller sambuar mede andre, lever saman i eit ekteskapsliknande forhold’. Det er altså et krav for å regnes som samboere at to personer lever sammen i et stabilt og etablert forhold, og at de er permanent bosatt i samme husstand. Det er ikke et formelt krav om at de to er folkeregistrert på samme adresse; det er de faktiske forhold som skal legges til grunn i vurderingen. Her kan fravær på grunn av arbeid, utdanning mv. ha betydning.
Gjenlevende samboer kan ha rett til arv på to grunnlag; lovbestemt arv og arv etter testament.

Lovbestemt arv
Gjenlevende samboer som bor sammen med avdøde på tidspunktet for dødsfallet og samtidig har, har hatt eller venter barn med den avdøde har rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Denne lovbestemte arven går foran arv til eventuelle livsarvinger (gjenlevende barn) etter avdøde.
Dersom en samboer ønsker å avgrense gjenlevendes lovbestemte rett til arv, må det fastsettes i testament som gjenlevende samboer har fått kunnskap om før dødsfallet. Varsel kan unnlates dersom det er umulig eller det etter forholdene vil være urimelig vanskelig å varsle, for eksempel hvis samboeren er mentalt ute av stand til å motta og forstå betydningen av varselet.

Arv etter testament
Rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet har også gjenlevende samboer som har vært samboer med den avdøde i minst de siste fem årene før dødsfallet, men bare dersom avdøde har fastsatt det i et testament. Det betyr at for samboere som ikke oppfyller vilkåret om felles barn, må de fastsette i testament dersom de ønsker at gjenlevende samboer skal ha denne minstearven. Denne løsningen er mest aktuelt for samboere med liten formue, der 4 ganger grunnbeløpet overstiger 1/3 av den totale formuen for avdøde. Arv på inntil 4 ganger grunnbeløpet som følge av testament, går foran pliktdelsarven til eventuelle gjenlevende barn etter avdøde.
For øvrig kan samboere selvsagt testamentere sin ‘frie tredjedel’ til hvem de vil, også til samboer.

Advokatene hos Fru Justisia – din advokathjelp kan gi nærmere rådgivning om dette emnet, og også bistå med å sette opp testament for samboere. Kontakt oss gjerne på post@frujustisia.no.