Oppføringer av Fru Justisia

Overarbeidet politi

Det får store og tyngende følger for ofrene når politiet har så altfor mye å gjøre, erfarer vi som bistandsadvokater i Fru Justisia – din advokathjelp. Først blir de utsatt for et overgrep, og deretter følger en evig venting på å få avsluttet saken med etterforskning, rettsak og dom. Mange unge får livene sine satt […]

Karoline til Høyesterett

Etter et knapt år hos Fru Justisia – din advokathjelp, er advokat Karoline Bjerke Wangberg klar for å prosedere sin første sak i Høyesterett. Det er lang vei til Høyesterett når en reiser en sak for domstolene: Denne saken startet i Forliksrådet høsten 2015, hvor han som var saksøkt ikke hadde advokat, og av uheldige […]

Uskifte

Uskifte er retten en gjenlevende ektefelle eller samboer har til å beholde avdødes eiendeler på bekostning av fordeling av arven med avdødes øvrige arvinger. Det gjelder forskjellige regler for uskifte for ektefeller og samboere. Ektefeller Der ektefellene kun hadde felles barn, kan gjenlevende selv velge om han eller hun ønsker å sitte i uskifte. Felles […]

#metoo i lovens navn

«Godt det ikke er noe metoo greier hos oss, her er arbeidsmiljøet toppers!» er det mange i lederposisjoner på arbeidsplasser som har tenkt tilfreds gjennom vinteren. Men hvor stor er bevisstheten rundt hvor grensene går og hva som egentlig skjer hos dere, spør Fru Justisia – din advokathjelp.  Vi tilbyr foredrag på arbeidsplassen hvor vi […]

Arv etter samboer

Samboere defineres i arveloven som at ‘to personer over 18 år, som korkje er gift, registrert partner eller sambuar mede andre, lever saman i eit ekteskapsliknande forhold’. Det er altså et krav for å regnes som samboere at to personer lever sammen i et stabilt og etablert forhold, og at de er permanent bosatt i […]

Advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral

Fru Justisia – din advokathjelp starter opp advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral på Tomter hver første tirsdag i måneden. Her møter du advokatene Ane Sofie Tømmerås og Inga Karoline Bjerke til 30 minutter gratis konsultasjon. Her gjelder ingen kommune- eller fylkesgrenser, alle er velkomne til å ta kontakt! Time bestilles direkte ved Hobøl Frivilligsentral på telefon […]

Forslag til endringer i barneloven!

Barne- og likestillingsdepartementet vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, og har derfor nylig kommet med forslag til endringer i barneloven. Lovforslaget (Prop. 161 L (2015-2016) ligger nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen, og første behandling i Stortinget er planlagt 07.03.2017.

Hva er pliktdelsarv?

Mange er usikre når en kjær forelder dør; hvordan skal arven fordeles. De nærmeste slektsarvingene til arvelater (den som er død og etterlater seg arv) er hans eller hennes barn. Arveloven omtaler arvelaters barn som livsarvinger, og arvelaters livsarvinger har rett på pliktdelsarv.

Vi utvider!

Det er plass for flere engasjerte, faglige dyktige jurister med hodet på rett plass og klienten i fokus her i kontorfellesskapet på Grålum Gård som Fru Justisia – din advokathjelp er en del av.

Gjensidig testament

Det følger av arveloven § 49 tredje ledd at det er adgang for flere til å opprette et testament sammen; et gjensidig testament. Et gjensidig testament er mest vanlig mellom samboere. Samboere har ikke en automatisk arverett etter loven, men et gjensidig testament vil kunne…

Frykt ikke frikortgrensen!

Fra og med det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger. Frikortgrensen er nå på kr. 50.000,-, hvilket innebærer at du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Hvis du tjener over frikortgrensen, skal du betale skatt av pengene du har tjent. Det mange imidlertid ikke tenker på er at du faktisk kan tjene ganske mye mer enn frikortgrensen før du betaler noe særlig skatt. Dette fordi minstefradraget i lønn og personfradraget er relativt høyt.

Ut å tenne bål!

Nå er det lov å fyre opp bål i naturen på sommerstid. I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å fyre opp bål i eller i nærheten av skog eller utmark, men fra i år er det likevel lov dersom «det åpenbart ikke kan medføre brann».