Oppføringer av Fru Justisia

Verdsett deg selv

Gratulerer med kvinnedagen! Fru Justisia – din advokathjelp oppfordrer deg til å bruke kvinnedagen til å tenke over om du verdsetter deg selv. I vår hverdag med juridisk rådgivning ser vi at kvinner ofte ikke gjør det.

Samboeravtale? Ja, takk!

Mange samboere opplever det som ubehagelig å opprette en avtale som regulerer hva som skal skje ved dødsfall eller et eventuelt brudd. Fru Justisia – din advokathjelp ser imidlertid at det er mye mer ubehagelig å stå midt i en livskrise uten å ha rettigheter til verken bolig eller andre store verdier.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten i saker som anses å ha sto personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

GOD JUL!

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp ønsker alle en god og fredfull jul! Vi takker for året som gikk, og ser fram til videre samarbeid neste år.

Tinglys – unngå krangel og tap

Har du en eiendomsrett eller en begrenset rettighet i fast eiendom som ikke er tinglyst? Vi i Fru Justisia – din advokathjelp ser ofte at det oppstår tvistet knyttet til uryddige eiendomsforhold.

Råd til gründere

Det kan bli kostbart å snuble inn i næringslivet – vær forberedt! er Fru Justisia – din advokathjelps klare råd til dem som starter egen bedrift.

Vær godt skodd!

Vi går inn i den kalde og mørka tida med glatt føre, og Fru Justisia – din advokathjelp minner om reglene om vinterdekk.