Oppføringer av Fru Justisia

Kontrollrapporten – skjenkesakens viktigste dokument!

Kontrollrapporten er det viktigste dokumentet i en skjenkesak der det skal gis sanksjoner. Jeg ønsker i denne artikkelen å gi noen holdepunkter for hvordan rapporten skal utformes, og hva som må medtas fra skjenkekontrollørenes side. Skrevet av Karoline Bjerke Wangberg, (2018). advokat hos Fru Justisia AS. Etter hver skjenkekontroll skal det skrives en kontrollrapport som skal […]

Fru Justisia styrkes

Fra juni kommer advokat Inga Karoline Bjerke til Fru Justisia – din advokathjelp, og Fru Justisia får avdelingskontor på Tingvoll i Hobøl.

Arbeidsgivernes oppfølging av sykemeldte kontrolleres

NAV Østfold har fra i høst skjerpet inn kontrollen av om arbeidsgiverne oppfyller sin plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som er langtidssykemeldte.

Både arbeidsmiljøloven (§4-6) og folketrygdloven (§8-4) bestemmer at en arbeidstaker som har arbeidsevnene sin nedsatt på grunn av sykdom eller ulykke, skal få tilrettelagt…

Dialogen vant!

Fru Justisia – din advokathjelp gratulerer Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia med fredsprisen, og den norske nobelkomiteen med et godt valg. Det var ikke bare denne kvartetten som fikk en anerkjennelse, men med tildelingen ligger det også en anerkjennelse av selve Dialogen.

Som kjent sørget den tunisiske kvartetten for at demokratiet ble beholdt, voldelige opprør avverget og en ny grunnlov vedtatt i…