Karoline til Høyesterett

Etter et knapt år hos Fru Justisia – din advokathjelp, er advokat Karoline Bjerke Wangberg klar for å prosedere sin første sak i Høyesterett.

Det er lang vei til Høyesterett når en reiser en sak for domstolene: Denne saken startet i Forliksrådet høsten 2015, hvor han som var saksøkt ikke hadde advokat, og av uheldige årsaker ikke møtte opp. Dermed fikk han en fraværsdom mot seg. Da han kom med den til advokat Karoline Bjerke Wangberg, så hun at et avgjørende spørsmål faktisk ikke var rettskraftig avgjort, og tok saken videre til tingretten. Da klienten ikke fikk medhold der, anket hun saken til lagmannsretten, som heller ikke ga medhold. Da skrev advokat Karoline Bjerke Wangberg en solid anke til Høyesterett, som 30. og 31. mai skal behandles med muntlig forhandling i full avdeling. De fem dommerne skal vurdere hva som er rettskraftig avgjort ved fraværsdommen, og når et bevis kan anses for å være påberopt.

Det er svært få av ankene fra lagmannsrettene som slipper inn til behandling i Høyesterett. På sin hjemmeside skriver Høyesterett selv om dette:

«Nåløyet for å få saken inn til behandling i avdeling, er trangt både rettslige og faktisk. En streng “siling” er helt nødvendig for at Høyesterett skal få nok tid til å behandle de virkelig viktige sakene. Det er en oppgave for advokatene å overbevise ankeutvalget i Høyesterett om at akkurat hennes eller hans anke bør slippe frem til avdelingsbehandling. Oftest bør dette gjøres i en kort og konsentrert anke der det eller de prinsipielle spørsmål er løftet frem.»

– Jeg er utrolig glad for at Høyesteretts ankeutvalg var enig med meg om at dette er et prinsipielt spørsmål det er grunn til å vurdere nærmere, sier Karoline. – Nå gjenstår det å se om Høyesterettsdommerne også blir enige om at min vurdering av saken er den rette – kjempespennende!

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/Saksbehandling-og-ankeforhandling/

1 svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *