Nyheter

Advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral

/
Fru Justisia - din advokathjelp starter opp advokatvakt ved…

Fru Justisia styrkes

Fra juni kommer advokat Inga Karoline Bjerke til Fru Justisia – din advokathjelp, og Fru Justisia får avdelingskontor på Tingvoll i Hobøl.

Forslag til endringer i barneloven!

Barne- og likestillingsdepartementet vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, og har derfor nylig kommet med forslag til endringer i barneloven. Lovforslaget (Prop. 161 L (2015-2016) ligger nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen, og første behandling i Stortinget er planlagt 07.03.2017.

Hva er pliktdelsarv?

Mange er usikre når en kjær forelder dør; hvordan skal arven fordeles. De nærmeste slektsarvingene til arvelater (den som er død og etterlater seg arv) er hans eller hennes barn. Arveloven omtaler arvelaters barn som livsarvinger, og arvelaters livsarvinger har rett på pliktdelsarv.

Vi utvider!

Det er plass for flere engasjerte, faglige dyktige jurister med hodet på rett plass og klienten i fokus her i kontorfellesskapet på Grålum Gård som Fru Justisia – din advokathjelp er en del av.

Gjensidig testament

Det følger av arveloven § 49 tredje ledd at det er adgang for flere til å opprette et testament sammen; et gjensidig testament. Et gjensidig testament er mest vanlig mellom samboere. Samboere har ikke en automatisk arverett etter loven, men et gjensidig testament vil kunne...

Frykt ikke frikortgrensen!

Fra og med det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger. Frikortgrensen er nå på kr. 50.000,-, hvilket innebærer at du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Hvis du tjener over frikortgrensen, skal du betale skatt av pengene du har tjent. Det mange imidlertid ikke tenker på er at du faktisk kan tjene ganske mye mer enn frikortgrensen før du betaler noe særlig skatt. Dette fordi minstefradraget i lønn og personfradraget er relativt høyt.

Ut å tenne bål!

Nå er det lov å fyre opp bål i naturen på sommerstid. I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å fyre opp bål i eller i nærheten av skog eller utmark, men fra i år er det likevel lov dersom «det åpenbart ikke kan medføre brann».

Har du som vitne møteplikt og forklaringsplikt?

Ja, som hovedregel har du møteplikt i domstolen dersom du blir innkalt som vitne, såfremt du har blitt innkalt på lovlig måte og ikke har gyldig fravær. Reglene for vitners møteplikt og forklaringsplikt...

Verdsett deg selv

Gratulerer med kvinnedagen! Fru Justisia – din advokathjelp oppfordrer deg til å bruke kvinnedagen til å tenke over om du verdsetter deg selv. I vår hverdag med juridisk rådgivning ser vi at kvinner ofte ikke gjør det.

Gratulerer til vår nye Høyesterettsjustitiarius!

Fru Justisia – din advokathjelp sender sine hjertelige gratulasjoner til vår ny-utnevnte Høyesterettsjustitiarius. Toril Marie Øie har vært dommer i Høyesterett siden 2004, så hun forstår hva som venter.

Samboeravtale? Ja, takk!

Mange samboere opplever det som ubehagelig å opprette en avtale som regulerer hva som skal skje ved dødsfall eller et eventuelt brudd. Fru Justisia – din advokathjelp ser imidlertid at det er mye mer ubehagelig å stå midt i en livskrise uten å ha rettigheter til verken bolig eller andre store verdier.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten i saker som anses å ha sto personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

GOD JUL!

Vi i Fru Justisia - din advokathjelp ønsker alle en god og fredfull…

Rett til å bytte julegaver?

Nei, du har dessverre ikke rett til å bytte en vare det ikke er noe galt med. De fleste butikker lar deg likevel få bytte det du har kjøpt, så sant