NyheterKontrollrapporten – skjenkesakens viktigste dokument!

Kontrollrapporten er det viktigste dokumentet i en skjenkesak…

Overarbeidet politi

/
Det får store og tyngende følger for ofrene når politiet har…

Karoline til Høyesterett

/
Etter et knapt år hos Fru Justisia – din advokathjelp, er…

Uskifte

/
Uskifte er retten en gjenlevende ektefelle eller samboer har…

#metoo i lovens navn

/
«Godt det ikke er noe metoo greier hos oss, her er arbeidsmiljøet…

Arv etter samboer

Samboere defineres i arveloven som at ‘to personer over 18…

Advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral

Fru Justisia - din advokathjelp starter opp advokatvakt ved…

Fru Justisia styrkes

Fra juni kommer advokat Inga Karoline Bjerke til Fru Justisia – din advokathjelp, og Fru Justisia får avdelingskontor på Tingvoll i Hobøl.

Forslag til endringer i barneloven!

Barne- og likestillingsdepartementet vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, og har derfor nylig kommet med forslag til endringer i barneloven. Lovforslaget (Prop. 161 L (2015-2016) ligger nå til behandling i Familie- og kulturkomiteen, og første behandling i Stortinget er planlagt 07.03.2017.

Hva er pliktdelsarv?

Mange er usikre når en kjær forelder dør; hvordan skal arven fordeles. De nærmeste slektsarvingene til arvelater (den som er død og etterlater seg arv) er hans eller hennes barn. Arveloven omtaler arvelaters barn som livsarvinger, og arvelaters livsarvinger har rett på pliktdelsarv.

Vi utvider!

Det er plass for flere engasjerte, faglige dyktige jurister med hodet på rett plass og klienten i fokus her i kontorfellesskapet på Grålum Gård som Fru Justisia – din advokathjelp er en del av.

Gjensidig testament

Det følger av arveloven § 49 tredje ledd at det er adgang for flere til å opprette et testament sammen; et gjensidig testament. Et gjensidig testament er mest vanlig mellom samboere. Samboere har ikke en automatisk arverett etter loven, men et gjensidig testament vil kunne...

Frykt ikke frikortgrensen!

Fra og med det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger. Frikortgrensen er nå på kr. 50.000,-, hvilket innebærer at du kan tjene inntil dette beløpet uten å betale skatt. Hvis du tjener over frikortgrensen, skal du betale skatt av pengene du har tjent. Det mange imidlertid ikke tenker på er at du faktisk kan tjene ganske mye mer enn frikortgrensen før du betaler noe særlig skatt. Dette fordi minstefradraget i lønn og personfradraget er relativt høyt.

Ut å tenne bål!

Nå er det lov å fyre opp bål i naturen på sommerstid. I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å fyre opp bål i eller i nærheten av skog eller utmark, men fra i år er det likevel lov dersom «det åpenbart ikke kan medføre brann».

Har du som vitne møteplikt og forklaringsplikt?

Ja, som hovedregel har du møteplikt i domstolen dersom du blir innkalt som vitne, såfremt du har blitt innkalt på lovlig måte og ikke har gyldig fravær. Reglene for vitners møteplikt og forklaringsplikt...