NyheterVerdsett deg selv

Gratulerer med kvinnedagen! Fru Justisia – din advokathjelp oppfordrer deg til å bruke kvinnedagen til å tenke over om du verdsetter deg selv. I vår hverdag med juridisk rådgivning ser vi at kvinner ofte ikke gjør det.

Gratulerer til vår nye Høyesterettsjustitiarius!

Fru Justisia – din advokathjelp sender sine hjertelige gratulasjoner til vår ny-utnevnte Høyesterettsjustitiarius. Toril Marie Øie har vært dommer i Høyesterett siden 2004, så hun forstår hva som venter.

Samboeravtale? Ja, takk!

Mange samboere opplever det som ubehagelig å opprette en avtale som regulerer hva som skal skje ved dødsfall eller et eventuelt brudd. Fru Justisia – din advokathjelp ser imidlertid at det er mye mer ubehagelig å stå midt i en livskrise uten å ha rettigheter til verken bolig eller andre store verdier.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten i saker som anses å ha sto personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

GOD JUL!

Vi i Fru Justisia - din advokathjelp ønsker alle en god og fredfull…

Rett til å bytte julegaver?

Nei, du har dessverre ikke rett til å bytte en vare det ikke er noe galt med. De fleste butikker lar deg likevel få bytte det du har kjøpt, så sant

Tinglys - unngå krangel og tap

Har du en eiendomsrett eller en begrenset rettighet i fast eiendom som ikke er tinglyst? Vi i Fru Justisia - din advokathjelp ser ofte at det oppstår tvistet knyttet til uryddige eiendomsforhold.

Råd til gründere

Det kan bli kostbart å snuble inn i næringslivet – vær forberedt! er Fru Justisia – din advokathjelps klare råd til dem som starter egen bedrift.

Tenåringer kan bryte avtaler

Barn og unge under 18 år har begrenset rett til å inngå avtaler, og ugyldige avtaler de har inngått kan derfor heves.

Vær godt skodd!

Vi går inn i den kalde og mørka tida med glatt føre, og Fru Justisia – din advokathjelp minner om reglene om vinterdekk.

Vi gratulerer med nytt fylkessykehus på Kalnes i Sarpsborg!

I dag tidlig stengte dørene på Sykehuset Østfold Fredrikstad. Fylkets nye sykehus på Kalnes står nå klart for å ta imot pasienter som i dag flyttes fra Fredrikstad og for alle nye som med tiden måtte komme.

Arbeidsgivernes oppfølging av sykemeldte kontrolleres

NAV Østfold har fra i høst skjerpet inn kontrollen av om arbeidsgiverne oppfyller sin plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som er langtidssykemeldte. Både arbeidsmiljøloven (§4-6) og folketrygdloven (§8-4) bestemmer at en arbeidstaker som har arbeidsevnene sin nedsatt på grunn av sykdom eller ulykke, skal få tilrettelagt...

Dialogen vant!

Fru Justisia – din advokathjelp gratulerer Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia med fredsprisen, og den norske nobelkomiteen med et godt valg. Det var ikke bare denne kvartetten som fikk en anerkjennelse, men med tildelingen ligger det også en anerkjennelse av selve Dialogen. Som kjent sørget den tunisiske kvartetten for at demokratiet ble beholdt, voldelige opprør avverget og en ny grunnlov vedtatt i...