Selskapet

Fru Justisia – din advokathjelp er et advokatfirma som ble etablert i 2006, og vi har aktivitet på mange områder. Hovedvirksomheten er ordinær advokatdrift, men i tillegg gjør vi utredninger og holder foredrag.

Vi hjelper folk med juridiske utfordringer i hverdagen, blant annet erstatning ved skader, arvespørsmål, skifteoppgjør og avtaler om barn ved samlivsbrudd, boligsalg, trøbbel på arbeidsplassen og barnevern.

Vi hjelper bedrifter og foreninger med etableringer, skreddersydd rådgivning, utarbeidelse av avtaler, arbeidsrettslige spørsmål og skattespørsmål. Se våre tjenester for bedrifter.

Rettferdighetsgudinnen Fru Justisia fra den gamle romerske mytologien er vår symbolske beskytter, og vi låner hennes navn og uttrykk i vår logo. Vi vil finne de beste løsningene for våre oppdragsgivere i all vår bistand. Vår erfaring er at de beste resultatene finnes ved samarbeid og mekling med motparter. Derfor er advokat Ane Sofie Tømmerås sertifisert advokatmekler. Men om enighet ikke kan oppnås, kjører vi kvalitetssikret prosedyre for domstolene.

Med en allsidig bakgrunn hos menneskene i Fru Justisia – din advokathjelp, har vi et godt grunnlag for å gjøre utredninger. Vi har blant annet bistått kommuner, Sametinget, regjeringsoppnevnte utvalg og organisasjoner med utredninger på et avgrenset område. Vi tilbyr spesielt kompetanse i grenseland mellom juss og politikk og på menneskerettigheter. Les mer utredning.

Informasjon om regler og rettigheter trenger alle, og vi tilbyr foredrag og seminarer skreddersydd medlemmene i din organisasjon eller ansatte i din bedrift innenfor alle rettsområdene vi arbeider på.

Grålum Gård

I vårt kontorfellesskap på Grålum Gård har vi i Fru Justisia – din advokathjelp et faglig og praktisk samarbeid med gode kollegaer hos Advokatfirmaet Winsvold AS og hos advokat Jørgen Klaveness AS. Les mer om advokatene på Grålum Gård.