Rådgivning

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning. Du kan søke erstatning for økonomisk tap, menerstatning, oppreisning, og erstatning til etterlatte.

Forholdet først anmeldes til politiet, og du må bekrefte at du ønsker å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Du må dokumentere de utgiftene du har fått som følge av den straffbare handlingene. I enkelte tilfeller kan du ha rett på voldsoffererstatning selv om forholdet ikke er anmeldt.

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår deg med dokumentasjon, søknad og i søknadsprosessen. (lenke til avsnitt om bistandsadvokat)