Arbeidsrett for bedrifter

Arbeidsmiljøloven har omfattende regler og setter høye krav til en bedriftsleder. Alt må være på stell når det gjelder arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske, arbeidstidsreguleringer, betaling og ellers alle forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Fru Justisia – din advokathjelp bistår små og mellomstore bedrifter i alt av spørsmål vedrørende arbeidsrett. Vi anbefaler å være føre vár, og ha fyldige og klare avtaler med alle ansatte, ha gjort nødvendige avklaringer skriftlig og ha gode innarbeidede rutiner og systemer. Dersom det oppstår konflikt, bistår vi for å finne de raskeste og beste løsningene. Ved nødvendige endringer, oppsigelser og omorganiseringer er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt for å få en god prosess og unngå dyre konflikter.

Trenger bedriften hjelp utover juridisk bistand ved omorganiseringer, endringer eller konflikter, samarbeider Fru Justisia – din advokathjelp med Mellomrommet ved Mona-Elise Wirkola, som kan gi gode råd og inspirasjon.