Erstatningsrett

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp AS har lang erfaring innenfor erstatningsrett, spesielt innenfor offentlige erstatningsordninger. Vi bistår med veiledning, søknader, og behandling i domstolene når det er nødvendig.

Pasientskadeerstatning

Dersom du som følge av en svikt har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging fra helsevesenet, kan du ha rett på pasientskadeerstatning hvis du har lidt et økonomisk tap og skaden ikke er for gammel.

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår deg med utforming av søknad om pasientskadeerstatning og i søknadsprosessen. Dersom du på egenhånd har søkt om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning og fått avslag, kan vi bistå i forbindelse med klage på dette vedtaket.

Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning. Du kan søke erstatning for økonomisk tap, menerstatning, oppreisning, og erstatning til etterlatte.

Forholdet først anmeldes til politiet, og du må bekrefte at du ønsker å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Du må dokumentere de utgiftene du har fått som følge av den straffbare handlingene. I enkelte tilfeller kan du ha rett på voldsoffererstatning selv om forholdet ikke er anmeldt.

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår deg med dokumentasjon, søknad og i søknadsprosessen.

Yrkesskadeerstatning

Blir du skadet mens du er i arbeid, har du rett på å få yrkesskadeerstatning. Den skal dekke alt økonomisk tap du har som følge av skaden, som tap i inntekt og utgifter til behandling. Dersom du får en varig skade, kan du også ha rett på ménerstatning og et oppreisningsbeløp. Det er viktig at skaden rapporteres så raskt som mulig til arbeidsgivers forsikringsselskap og til nav.

For å sikre at du faktisk får full erstatning for alt du har rett på, er det lurt å få bistand fra advokat. Erstatningen dekker også nødvendige utgifter til advokat. Fru Justisia – din advokathjelp AS har lang erfaring med saker om yrkesskadeerstatninger.

Har du noen spørsmål? Skriv til oss.

  • Unngå sensitive opplysninger
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.