Etablering

Har du planer om å danne en forening, stiftelse eller organisasjon?

Fru Justisia – din advokathjelp bistår med alt papirarbeid i den forbindelsen. I samarbeid med dere kan vi utarbeide vedtekter, gjøre klart dokumenter for generalforsamling, avklare skatte- og avgiftsspørsmål og ikke minst sørge for riktige registreringer hos myndighetene.

Det er viktig å ha alt riktig på plass fra begynnelsen av, for å unngå kostbare problemer senere.

Dersom dere trenger bistand fra regnskapsfører eller revisor, formidler vi kontakt.