Etablering

Har du planer om å etablere eller kjøpe en bedrift eller en virksomhet?

Fru Justisia – din advokathjelp kan bistå med rådgivning og alt arbeid med dokumentasjon, registreringer, myndighetskontakt og avtaler. Vi har lang erfaring med å bistå ved ny-etableringer, enten det er en hobby som skal bli til næring gjennom et mindre enkeltpersonforetak eller en større bedrift med flere ansatte som skal etableres.

Det er viktig at alt gjøres korrekt i forhold til registreringer, avgiftsplikt og skattespørsmål fra første dag for å unngå kostbare problemer i ettertid. Skriftlige avtaler med huseier, leverandører, samarbeidspartnere, medeiere og ansatte bør være på plass fra begynnelsen av for å unngå misforståelser og dyre konflikter.

Dersom du har behov for regnskapsfører og revisor, kan vi formidle kontakt.