Familie-, arv- og skifterett

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår i forbindelse med skifteoppgjør, arveoppgjør og andre familiesaker.

I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne frem til løsninger som gjør at det ikke oppstår konflikter. En stor del av vårt arbeid retter seg derfor mot å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, samværsavtaler og testamenter.

I saker hvor det har oppstått en konflikt, bistår vi også ved skifteoppgjør, oppløsning av sameie og arveoppgjør, og i forbindelse med foreldretvister hvor det er uenighet om fast bosted, samvær og foreldreansvar for felles barn.