Foredrag og seminarer

Behovet er stort for informasjon om regler og rettigheter. Fru Justisia – din advokathjelp tilbyr skreddersydde opplegg for medlemmene i din organisasjon eller ansatte i din bedrift innenfor alle rettsområdene vi arbeider på. Vi stiller opp på alt fra en informasjonskveld- eller lunsj til mer omfattende seminar.

Vi har spesielt kompetanse, og ferdige opplegg innenfor arbeidsrett, arv og testament og pårørende- og brukerrettigheter innenfor helsevesenet.

Advokat Ane Sofie Tømmerås har lang erfaring med foredragsvirksomhet etter 30 år i organisasjonslivet og mange år som tidligere politiker.