Helserett

Helserett er et samleord for et stort område. Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår særlig med:

  • Klager på tvangsvedtak etter psykisk helsevernloven som behandles i kontrollkommisjonen.
  • Bistand knyttet til pasient- og brukerrettigheter. Dette omfatter retten til å bli pasient eller bruker, og lovbestemte rettigheter som pasient og bruker har etter at pasientstatus er oppnådd. For å sikre pasienten og brukeren disse rettighetene finnes det flere formelle rettigheter (saksbehandlingsregler).
  • Saker knyttet til det offentliges, og særlig kommuners, ansvar for å yte helsetjenester
    og hvordan slike tjenester må innrettes.
  • Krav om erstatning etter oppstått pasientskade. Se temaet “Pasientskadeerstatning”.

Har du noen spørsmål? Skriv til oss.

  • Unngå sensitive opplysninger
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.