Prosedyre for bedrifter

Hos Fru Justisia – din advokathjelp har vi erfart at den beste løsningen ofte ligger utenfor domstolene og rettsprosesser. Vi forsøker derfor å tilrettelegge for dialog for å få finne en løsning som er god, og som sørger for å løse opp konflikter. De beste resultatene oppnås ofte i samarbeid med motparter og ved hjelp av mekling.

Iblant viser det seg at uansett utspill, innspill og mekling, er det ikke mulig å oppnå løsninger i minnelighet. Noen ganger er også et rettslig spørsmål rett og slett uavklart, slik at det er domstolene som må ta stilling til hva som er rett. Da er vi i Fru Justisia – din advokathjelp klare for å kjøre en kvalitetssikret prosedyre for domstolene. Vårt mål er at vi skal kunne saken best, og ha oversikt over alle motforestillinger. Vi vil alltid informere deg om hvilke risikoer som ligger i en prosess, og holde deg godt orientert under hele prosessen.