Skattespørsmål for bedrifter

Enten du har en ny-etablert bedrift, eller har holdt på en stund kan det dukke opp spørsmål rundt skatt og avgift som trenger avklaringer. Er vedtaket fra skatteetaten riktig? Skal utbetalingen beskattes? Skatte- og avgiftslovgivningen er stadig i endring.

Hos Fru Justisia – din advokathjelp er vi oppdatert, og kan gi svar på det meste. Vi har lang erfaring med å gi råd til små og mellomstore bedrifter. Advokat Ane Sofie Tømmerås har flere år bak seg som medlem i Skatteklagenemnda i Skatt Øst.

Fru Justisia – din advokathjelp gir råd og hjelp i konkrete skatte- og avgiftsspørsmål, men driver ikke generell skatteplanlegging for bedrifter