Utredning

Iblant kan det være nødvendig å gå i dybden på en avgrenset tema. Fru Justisia – din advokathjelp bistår gjerne med en større elle mindre utredning for å avdekke rettigheter, avklare rettstilstanden eller avsløre historien.

Vi har bistått alt fra kommuner og Sametinget til regjeringsoppnevnt utvalg og interesseorganisasjoner med utredninger og prosjekter. Vårt arbeid kan deretter danne grunnlaget for å fremme rettslige krav, eller å fremme forslag og krav til myndighetene.

Med advokat Ane Sofie Tømmerås sin brede erfaringsbakgrunn, har vi spesielt kompetanse i grenselandet mellom juss og politikk, og på menneskerettigheter.