Uskifte

Uskifte er retten en gjenlevende ektefelle eller samboer har til å beholde avdødes eiendeler på bekostning av fordeling av arven med avdødes øvrige arvinger. Det gjelder forskjellige regler for uskifte for ektefeller og samboere.

Ektefeller

Der ektefellene kun hadde felles barn, kan gjenlevende selv velge om han eller hun ønsker å sitte i uskifte. Felles barn har ingen rett til å nekte utsatt fordeling av arv. Der avdøde har særkullsbarn, kreves imidlertid samtykke fra særkullsbarna for at gjenlevende skal kunne sitte i uskifte. De har rett til å kreve fordeling av arven dersom de ønsker det. Gjenlevende ektefelle kan da ikke nekte dem arv.

Der gjenlevende ektefelle blir sittende i uskifte, omfatter dette hele avdødes formue, også avdødes særeie der dette er bestemt i ektepakt eller arvingene etter avdøde samtykker.

Samboere

Rett til uskifte for samboere gjelder kun der samboerne har, har hatt eller venter felles barn. Der avdøde har særkullsbarn, kreves samtykke der gjenlevende ønsker å sitte i uskifte, tilsvarende som for ektefeller.

Retten til uskifte for gjenlevende samboer omfatter kun felles bolig med innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som samboerne brukte sammen. Det er også anledning til å gi gjenlevende samboer rett til å overta andre eiendeler, enten ved å fastsette det i testament eller ved at de øvrige arvingene samtykker.

Råderett

En ektefelle eller samboer som sitter i uskifte har full råderett over alt som tilhører boet. Det er imidlertid noen begrensninger i hva gjenlevende kan gjøre. Det er ikke tillatt å gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boet uten arvingenes samtykke. Gjenlevende kan heller ikke gi fullt eller delvis arveoppgjør til et begrenset antall av arvingene. Arvingene har på denne måten en slags sikkerhet mot at gjenlevende forvalter arven etter avdøde på en utilbørlig måte. Dersom gjenlevende opptrer i strid med disse reglene, kan arvingene kreve skifte eller også kreve erstattet det av arven som gjenlevende har forvaltet i strid med deres interesser.

Bortfall av retten til uskifte

Retten til uskifte faller bort dersom gjenlevende gifter seg på nytt eller blir fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området. Det er også adgang til å sette vilkår i samtykket til uskifte, slik som at det skal skiftes ved opprettelse av nytt samboerskap.

 

Fru Justisia – din advokathjelp gir kyndig hjelp innen arv og skifte. Ta kontakt med oss på post@frujustisia.no for en hyggelig prat!

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *