Våre tjenester

Mekling

Å løse en juridisk konflikt med mekling istedenfor å reise rettssak eller ha en evig diskusjon er i mange i tilfeller smart fordi det gir en raskere, billigere og bedre løsning.

Utredning

Iblant kan det være nødvendig å gå i dybden på en avgrenset tema. Fru Justisia – din advokathjelp bistår gjerne med en større elle mindre utredning for å avdekke rettigheter, avklare...

Foredrag og seminarer

Behovet er stort for informasjon om regler og rettigheter. Fru Justisia – din advokathjelp tilbyr skreddersydde opplegg for medlemmene i din organisasjon eller ansatte i din bedrift...

Etablering

Har du planer om å danne en forening, stiftelse eller organisasjon? Fru Justisia – din advokathjelp bistår med alt papirarbeid i den forbindelsen. I samarbeid med dere kan vi utarb...

Skattespørsmål

Enten du har en ny-etablert bedrift, eller har holdt på en stund kan det dukke opp spørsmål rundt skatt og avgift som trenger avklaringer. Er vedtaket fra skatteetaten riktig?

Prosedyre for bedrifter

Hos Fru Justisia – din advokathjelp har vi erfart at den beste løsningen ofte ligger utenfor domstolene og rettsprosesser. Vi forsøker derfor å tilrettelegge for dialog for å få finne...

Etablering for bedrifter

Har du planer om å etablere eller kjøpe en bedrift eller en virksomhet? Fru Justisia – din advokathjelp kan bistå med rådgivning og alt arbeid med dokumentasjon, registreringer...

Avtalerett og kontrakter

I norsk næringsliv ser vi i Fru Justisia – din advokathjelp at det er altfor mange som tror de er enige. Overraskende store verdier i form av produkter og tjenester blir overført og...

Arbeidsrett for bedrifter

Arbeidsmiljøloven har omfattende regler og setter høye krav til en bedriftsleder. Alt må være på stell når det gjelder arbeidsmiljøet, både det fysiske og psykiske, arbeidstidsre...

Prosedyre

Hos Fru Justisia – din advokathjelp har vi erfart at den beste løsningen ofte ligger utenfor domstolene og rettsprosesser. Vi forsøker derfor å tilrettelegge for dialog for å få finne...

Helserett

Helserett er et samleord for et stort område. Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår særlig med: Klager på tvangsvedtak etter psykisk helsevernloven som behandles i kontroll...

Familie-, arv- og skifterett

Fru Justisia – din advokathjelp AS bistår i forbindelse med skifteoppgjør, arveoppgjør og andre familiesaker. I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne...

Erstatningsrett

Vi i Fru Justisia – din advokathjelp AS har lang erfaring innenfor erstatningsrett, spesielt innenfor offentlige erstatningsordninger. Vi bistår med veiledning, søknader, og...

Bistandsadvokat

Dersom du vært utsatt for en straffbar handling vil du kunne ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst dersom du har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser eller grov...

Barnevernrett

Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas godt nok. Dersom barnevernstjenesten etter nærmere undersøkelser mener at et barn...

Arbeidsrett

Trøbbel på jobb? Arbeidsmiljøloven har omfattende regler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og ellers om forhold på arbeidsplassen. Fru Justisia – din advokathjelp...